Stołówka zakładowa TELE-FONIKA S.A.

Kompleksowe wyposażenie zaplecza kuchennego i ciągu wydawczego stołówki pracowniczej oraz stołówki zarządu TELE-FONIKA S.A. w Krakowie.